odkup terjatev

Odkup terjatev pred njihovo zapadlostjo je uveljavljena finančna storitev, ki pomaga pri premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav, brez dodatnega zadolževanja. Naše podjetje ponuja in izvaja odkup terjatev na osnovi izstavljenih računov do slovenskih pravnih oseb z ustrezno boniteto.

“S prodajo terjatev pred njihovo zapadlostjo, si skrajšate plačilni  rok in zagotovite potrebna finančna sredstva za tekoče poslovanje vašega podjetja.”

Predmet odkupa terjatev so nezapadle terjatve. Pri poslovanju pravnih oseb se je tovrstni način poslovanja glede na 30, 60, 90 ali celo daljše plačilne roke in precejšnjo plačilno nedisciplino v slovenskem gospodarskem prostoru izkazal za izjemno učinkovito pridobivanje likvidnih sredstev in premoščanje kratkoročnih likvidnostnih težav. S prodajo terjatev si zagotovite finančna sredstva takoj po izstavitvi računa, denar, na katerega bi v običajnem postopku plačila računa čakali 30, 60 ali celo več dni, pa lahko koristno uporabite takoj. Zato vam predlagamo, da nam vaše nezapadle terjatve ponudite v odkup.

KAJ ODKUPUJEMO

  • terjatve do solventnih podjetji pred njihovo zapadlostjo z ročnostjo do 120 dni,
  • terjatve do občin in drugih državnih institucij z ročnostjo do 6 mesecev.

ODKUP TERJATEV – POSTOPEK

  • predložite nam kopijo računa oziroma dokumentacijo iz katere je razviden obstoj terjatve, ki bi jo želeli prodati,
  • po preverbi računa in dolžnika pripravimo ponudbo in dokumentacijo za izvedbo odkupa terjatev,
  • vašo terjatev izplačamo po podpisu dokumentacije na vaš TRR.

STROŠKI ODKUPA

Stroški za odkupe so sestavljeni iz provizije in obrestne mere, ki se obračunava od vrednosti odkupljene terjatve.

  • Provizija je odvisna od bonitete dolžnika, bonitete upnika, višine terjatve in ročnosti. Višina stroškov za prodajalca pada, s povečanjem dogovorjenega letnega obsega prometa.
  • Višina obrestne mere se spreminja v skladu z razmerami na trgu.

Torej odločitev je vaša, mi vam lahko pri tem samo pomagamo. Pokličite nas in mi vam bomo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja in vam posredovali še več informacij.

NAROČILO

V primeru da se odločite za sodelovanje z nami, potrebujemo od vas naslednje:

  • ime podjetja, točen naslov, telefonsko številko in identifikacijo zakonitega zastopnika
  • kopijo računa, ki ga želite prodati
  • podatke pošljete po elektronski pošti na mti@mti.si ali po faxu na 01 5073 318

Na osnovi podatkov, ki jih bomo dobili, bomo pripravili pogodbo o sodelovanju.

Kontaktirate nas lahko tudi preko telefona na 01 5199 212 ali preko spletnega obrazca.

Povej naprejEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this pageShare on Google+Share on LinkedIn